همایش معنویت ، عنصر گمشده تربیت (ساری)

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

سخنران : دکتر علی صاحبی /
محل برگزاری : سالن همایش اداره کل بهزیستی مازندران /

زمان : ۴ بهمن ۱۳۹۶ /

ساعت : ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰ /

ثبت نام :۰۹۳۰۸۸۸۰۰۶۰ /

معنویت

معرفی استاد