همایش رایگان غنی سازی زندگی زناشویی

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23619
همایش رایگان غنی سازی زندگی زناشویی

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

ویژه زوجین /

یکشنبه، ۱۹ آذر، ساعت ۱۸/۳۰ الی ۲۰/۳۰ /
آدرس: آیت الله کاشانی ، خیابان بهنام ، روبروی بوستان تربیت ، مجتمع توانبخشی آرمان شایان طبقه ی دوم سالن کنفرانس./

جهت آشنایی با اهداف و نحوه عملکرد مدرسین دوره های آموزش زوجین در مرکز مشاوره انتخاب برگزار می شود ./

مدرسین : مهدی فدایی ( روانشناس بالینی )

آرزو نظری ( روانشناس و واقعیت درمانگر)

تلفن : 44022248

زناشویی

معرفی استاد