همایش بزرگ رویکردهای نوین پژوهش در علوم رفتاری (شیراز )

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23850
همایش بزرگ رویکردهای نوین پژوهش در علوم رفتاری (شیراز )

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

پروفسور علی دلاور /

دکتر علیرضا فیلی /

استاد سالم جعفری /

مبلغ سرمایه گذاری : 60 هزار تومان /

بهمن 96 /

تلفن : 07136283032 – 09178005986 /

علوم رفتاری

معرفی استاد