همایش بزرگ رویکردهای نوین پژوهش در علوم رفتاری (شیراز )

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

پروفسور علی دلاور /

دکتر علیرضا فیلی /

استاد سالم جعفری /

مبلغ سرمایه گذاری : ۶۰ هزار تومان /

بهمن ۹۶ /

تلفن : ۰۷۱۳۶۲۸۳۰۳۲ – ۰۹۱۷۸۰۰۵۹۸۶ /

علوم رفتاری

معرفی استاد