همایش افسردگی و خودکشی / اصفهان

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23921
همایش افسردگی و خودکشی / اصفهان

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

علت ، درمان و پیشگیری /

سخنران : دکتر مارتین هاتزینگر /

زمان : 6 اسفند 96 ساعت 10 تا 12 /

مکان : تالار فارابی دانشکده روانشناسی دانشگاه اصفهان /

افسردگی و خودکشی

معرفی استاد