همایش افسردگی و خودکشی / اصفهان

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

علت ، درمان و پیشگیری /

سخنران : دکتر مارتین هاتزینگر /

زمان : ۶ اسفند ۹۶ ساعت ۱۰ تا ۱۲ /

مکان : تالار فارابی دانشکده روانشناسی دانشگاه اصفهان /

افسردگی و خودکشی

معرفی استاد