همايش همسران خوشبخت (اصفهان )

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23908
همايش همسران خوشبخت (اصفهان )

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس: استاد محمدرضا نادريان /
هزينه٥ تومان/

زمان برگزاری : چهارشنبه١٨ بهمن ساعت١٦:٣٠ /

رزرو ارسال كلمه “همسران ” و رشته تحصيلي به١٠٠٠٢٥٢٧/

همسران خوشبخت

معرفی استاد