هفتمین کارگاه روانشناسی تربیت درمانگر کودک با رویکرد ذهن ورزی در تهران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

موثرترین روش در حل مشکلات رفتاری کودکان با تاکید بر رابطه والد_ فرزندی/

تاریخ برگزاری : 18 و 19 مرداد /

ساعت 9 تا 14 /

مدرس: دکتر ولا موسوی /

تلفن : ۲۲۳۷۸۲۸۳ – ۰۹۹۰۹۴۶۹۰۹۲ /

کاررگاه روانشناسی

معرفی استاد