هفتمین کارگاه روانشناسی تربیت درمانگر کودک با رویکرد ذهن ورزی در تهران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

موثرترین روش در حل مشکلات رفتاری کودکان با تاکید بر رابطه والد_ فرزندی/

تاریخ برگزاری : ۱۸ و ۱۹ مرداد /

ساعت ۹ تا ۱۴ /

مدرس: دکتر ولا موسوی /

تلفن : ۲۲۳۷۸۲۸۳ – ۰۹۹۰۹۴۶۹۰۹۲ /

کاررگاه روانشناسی

معرفی استاد