هفتمین کارگاه روانشناسی تربیت درمانگر کودک با رویکرد ذهن ورزی در تهران

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24125
هفتمین کارگاه روانشناسی تربیت درمانگر کودک با رویکرد ذهن ورزی در تهران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

موثرترین روش در حل مشکلات رفتاری کودکان با تاکید بر رابطه والد_ فرزندی/

تاریخ برگزاری : 18 و 19 مرداد /

ساعت 9 تا 14 /

مدرس: دکتر ولا موسوی /

تلفن : ۲۲۳۷۸۲۸۳ – ۰۹۹۰۹۴۶۹۰۹۲ /

کاررگاه روانشناسی

معرفی استاد