کارگاه روانشناسی نمایش درمانی / تهران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مبانی نظری و کاربرد آن در درمان اختلالات اضطرابی /

تاریخ برگزاری : ۲۸ تیر ۹۷ تا ۱۸ مرداد ۹۷ /

مدرس: سمانه پور بهلول /

تلفن : ۲۲۳۷۸۲۸۳ /

کارگاه روانشناسی

برای مشاهده همه کارگاهها کلیک کنید 

معرفی استاد