نشست علمی تخصصی : ملاک ازدواج موفق و تحکیم خانواده (زنجان )

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23677
نشست علمی تخصصی : ملاک ازدواج موفق و تحکیم خانواده (زنجان )

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

تاریخ برگزاری : یکشنبه 26 آذر 96 —

ساعت : 15:30 تا 18:30 —

با حضور : دکتر ناصر صبحی قراملکی ( دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی )

دکتر بیوک تاجری ( استادیار دانشگاه آزاد واحد کرج )

محل برگزاری : دانشگاه آزاد واحد زنجان ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، طبقه چهارم /

ازدواج

معرفی استاد