نشستی با رتبه های تک رقمی و دو رقمی ۱۴۰۱

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=32529
نشستی با رتبه های تک رقمی و دو رقمی ۱۴۰۱

مشخصات دوره

۲۰ تیر ۱۴۰۱
۲۱
۱ ساعت

معرفی دوره

دوپامین با سابقه ۸ ساله و بیش از سیصد رتبه زیر دویست کنکور کارشناسی ارشد و دکتری مجموعه روانشناسی ، مشاوره و علوم شناختی از رتبه های تک رقمی کنکور برای نشستی صمیمانه دعوت کرده که تو این لایو به شما منابع مهم کنکور و فصول سوال خیز توسط استاد ممتاز مشاور بیش از صد رتبه تک رقمی و دو رقمی و نحوه مطالعه زبان توسط عاطفه جهانگیری رتبه ۱ عمومی و ۳ بالینی ۱۴۰۱ دارای درصد ۱۰۰ زبان و اینکه چطور در مدت کوتاه تک رقمی بشیم توسط رتبه ۲ مشاوره ۱۴۰۱ که در پنج ماه با میانگین ۴ ساعت این نتیجه را کسب کرد و منابع اصلی یا کمک آموزشی توسط حانیه ابراهیمیان رتبه ۱۶ بالینی ۱۴۰۱ گفته می شود .

معرفی استاد

زهیر موسوی ( رتبه ۲ مشاوره کشور - در پنج ماه با میانگین ۴ ساعت این رتبه را کسب کردم )