مهارت های اجتماعی کودک

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=32231
مهارت های اجتماعی کودک

مشخصات دوره

۰۱ تیر ۱۴۰۱
۱۵
۸۰۰,۰۰۰ تومان
جنت آباد مرکزی این کارگاه هم به صورت حضوری و هم غیر حضوری برگزار می شود

معرفی دوره

کارگاه مهارت های اجتماعی کودک

آموزش ١۵ خرده مهارت کاربردی در ارتباط موثر بر اساس اصول روانشناختی مدارس مونته سوری و تکنیک های نمایش خلاق

 

معرفی استاد

عسل سلیمانی ( روانشناس کودک )