مهارت روایتگری یا تبدیل شدن به آنچه هستیم

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=32280
مهارت روایتگری یا تبدیل شدن به آنچه هستیم

مشخصات دوره

۲۳ خرداد ۱۴۰۱
۱۷
۱۰ ساعت
۲۷۰,۰۰۰ تومان

معرفی دوره

انسانی که روایت هایش را سانسور کند،زندگی اش به برهوتی از سردرگمی تبدیل می شود.

معرفی استاد

ساناز حیدری ( کارشناسی ارشد روانشناسی )