مهارتهای ارتباطی برای نوجوانان

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24672
مهارتهای ارتباطی برای نوجوانان

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

کارگاه مهارت های ارتباطی برای نوجوانان

تاریخ برگزاری۱۹ آبان ۹۹

مدرس: نهال نصری

تلفن:۰۹۱۲۳۹۰۰۳۱۲

آیدی تلگرام: nahal.nasri

توانایی و مهارت های کودکان و نوجوانان در برقراری یک ارتباط مطلوب است. محققان معتقدند که؛ مهارت‌های برقراری یک ارتباط خوب بسیار حائز اهمیت است.

چرا که این مهارت‌ها ما را در حل موفقیت آمیز مسائل و ایجاد یک رابطه شخصی خوب توانا می‌سازد. این امر به همان اندازه که در مورد بزرگسالان از اهمیت خاصی برخوردار است، در مورد نوجوانان هم مصداق دارد.

معرفی استاد