من فردیت یافته

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=32112
من فردیت یافته

مشخصات دوره

۰۴ خرداد ۱۴۰۱
۱۷
۱۰ ساعت
۲۷۰,۰۰۰ تومان

معرفی دوره

خویشتن غایت فرایند فردیت در روانشناسی یونگ است.
با ظهور خویشتن است که فرد به اصالت، صلاحیت، خودپیروی و پیوستگی با دیگران می‌رسد.

معرفی استاد

ساناز حیدری ( کارشناسی ارشد روانشناسی )