نمایش و تحلیل روانشناختی فیلم من سام هستم

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23775
نمایش و تحلیل روانشناختی فیلم من سام هستم

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

تحلیلگر : دکتر وحید شاه رضا /

زمان :جمعه ۲۲ دی ۹۶/

ساعت  : ۱۷ الی ۲۱ /

تلفن : ۰۹۲۱۲۹۹۳۶۰۳ – ۰۲۱۲۲۸۶۷۷۸۶ /

من سام هستم

معرفی استاد