مطالعه آثار فروید

مشخصات دوره

۰۱ اسفند ۱۴۰۰
۱۹

معرفی دوره

معرفی استاد

پروفسور هکتور کراکف ( روانکاو و عضو IPA )