کارگاه روانشناسی مصاحبه و ارزیابی بالینی کودک در شیراز

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس: دکتر زهرا حقیقت دوست /

تاریخ : ۲۸  و ۲۹ تیر ماه ۹۷ /

ساعت : ۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰ /

تلفن : ۰۹۱۷۰۸۹۸۷۳۹ – ۰۷۱۳۶۲۷۴۳۷۳ /

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد