کارگاه روانشناسی مصاحبه و ارزیابی بالینی کودک در شیراز

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24122
کارگاه روانشناسی مصاحبه و ارزیابی بالینی کودک در شیراز

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس: دکتر زهرا حقیقت دوست /

تاریخ : 28  و 29 تیر ماه 97 /

ساعت : 8:30 تا 14:30 /

تلفن : ۰۹۱۷۰۸۹۸۷۳۹ – ۰۷۱۳۶۲۷۴۳۷۳ /

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد