مصاحبه تشخیصی

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=33945
مصاحبه تشخیصی

مشخصات دوره

۲۰ ساعت
شیراز-خیابان زند- کلینیک فرزانگان شیراز

معرفی دوره

کارگاه اصول مصاحبه تشخیصی

تاریخ شروع: ١۴ اردیبهشت ١۴٠٢

مدرس: دکتر محمد علی گودرزی

تلفن: 09309274600

معرفی استاد

محمد علی گودرزی ( )