مصاحبه بالینی با کودک و والدین

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23576
مصاحبه بالینی با کودک و والدین

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

? مصاحبه بالینی با کودک و والدین
✅ مدت دوره : یک روز
✅تاریخ برگزاری : 20 دی ماه

تلفن تماس: 02142920

@psychevent

معرفی استاد