مصاحبه بالینی با کودک و والدین

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

? مصاحبه بالینی با کودک و والدین
✅ مدت دوره : یک روز
✅تاریخ برگزاری : ۲۰ دی ماه

تلفن تماس: ۰۲۱۴۲۹۲۰

@psychevent

معرفی استاد