مربیگری مهارتهای زندگی

مربیگری مهارتهای زندگی

مشخصات دوره

۱۳ شهریور ۱۴۰۰
۱۴
۵۰ ساعت

معرفی دوره

دوازدهمین دوره مربیگری مهارتهای زندگی مدرس: دکتر داود هزاره ای با گواهی از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور سرفصل ها: 1- خودآگاهی 2- اعتماد به نفس 3- ارتباط موثر 4- قاطعیت 5- حل مساله 6- کنترل خشم 7- مقابله با خلق منفی 8- مدیریت استرس 9- حل تعارض 10- تفکر نقاد