مربیگری مهارتهای زندگی

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=31909
مربیگری مهارتهای زندگی

مشخصات دوره

۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
۱۴

معرفی دوره

با گواهی بازآموزی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور

معرفی استاد

دکتر داود هزاره‌ای ( )