مربیگری مهارتهای زندگی

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=31764
مربیگری مهارتهای زندگی

مشخصات دوره

۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۱
۰۸
۵۰ ساعت

معرفی دوره

با گواهی بازآموزی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور

معرفی استاد

دکتر داود هزاره‌ای ( دکترای تخصصی روانشناسی )