مربیگری مهارتهای زندگی

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=31320
مربیگری مهارتهای زندگی

مشخصات دوره

۱۶ اسفند ۱۴۰۰
۰۸
۵۰ ساعت
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

معرفی دوره

🔴مربیگری مهارت های زندگی
👨🏻‍🏫مدرس: دکتر یعقوب شفیعی فرد
🔴ظرفیت محدود🔴
دوشنبه ها از ۱۶ اسفند ساعت ۹ تا ۱۳

عناوین ١٢ مهارت :
♦️خودآگاهی
♦️اعتماد بنفس
♦️جرآت ورزی(قاطعیت و ابراز وجود)
♦️ارتباط موثر(با رویکرد زناشویی)
♦️کنترل خشم
♦️مدیریت استرس
♦️کنترل خلق منفی(مقابله با افسردگی)
♦️کنترل خلق منفی(مقابله با اضطراب)
♦️حل مساله و تصمیم گیری
♦️مذاکره و حل تعارض
♦️تفکر نقادانه
♦️مدیریت کارگاه

👈امکان سوال و جواب و مشارکت در کارگاه های آنلاین
👈 ارائه لینک مشاهده آفلاین بلافاصله بعد از هرجلسه
👈 ارائه فایل های صوتی
👈ارسال پستی رایگان گواهینامه دوره به صورت رایگان

✳️ با ارائه گواهینامه مربیگری
مدرک معتبر

 

معرفی استاد

دکتر یعقوب شفیعی فرد ل ( )