مربیگری مهارتهای زندگی

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=33410
مربیگری مهارتهای زندگی

مشخصات دوره

۵۰ ساعت

معرفی دوره

دارای گواهی بازآموزی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور
مدرس؛ دکتر داود هزاره‌ای
انلاین
صوت بعد از هر جلسه
ویدیو افلاین تا یکماه بعد از آخرین جلسه

معرفی استاد

دکتر داود هزاره ای ( )