مربیگری مهارتهای زندگی زناشویی

مشخصات دوره

۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
۱۶
۱۶ ساعت

معرفی دوره

با گواهی بازآموزی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور

معرفی استاد

دکتر علیرضا بوستانی‌پور ( )