مربیگری مهارتهای زندگی زناشویی

مشخصات دوره

۰۵ اسفند ۱۴۰۰
۸
۱۶ ساعت

معرفی دوره

دارای مجوز از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور
انلاین
صوت و ویدیو بعد از هر جلسه
۰۹۳۵۳۲۵۷۶۸۷

معرفی استاد

دکتر علیرضا بوستانی پور ( )