مدیریت اختیارات کودک در فضای مجازی

مدیریت اختیارات کودک در فضای مجازی

مشخصات دوره

27 آبان 1400
۱۱
۱ ساعت

معرفی دوره

معرفی استاد

دکتر شهین بحرینی ( دکتری روان شناسی/ روان درمانگر )