مدرسه کندل

مشخصات دوره

۲۷ بهمن ۱۴۰۰
۱۸

معرفی دوره

مدرسه کندل

آموزش کتاب کندل

مدرس : دکتر شهریار غریب زاده

شروع دوره : ۲۷ بهمن

 

معرفی استاد

دکتر شهریار غریب زاده ( هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی )