مدرسه روانشناسی

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

🔰لیست دوره های بهار مدرسه روانشناسی
۱️⃣دوره روان درمانی کودک با رویکرد شناختی رفتاری
۸۰ساعت
۲️⃣دوره روان درمانی شناختی رفتاری
۸۰ساعت
۳️⃣دوره زوج درمانی
۸۰ساعت
۴️⃣دوره روان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت ISDPT
۸۰ساعت
📝شروع دوره ها اردیبهشت ماه

❌ثبتنام از طریق عضویت در مدرسه روانشناسی تنها صدو پنجاه هزارتومان❌

🔵لینک ثبتنام👇
http://school.ravanboneh.com/?ref=181
جهت کسب اطلاعات بیشتر
📞۰۹۹۱۶۴۴۲۴۵۵
☎️۰۹۳۰۰۴۲۳۰۷۲

 

معرفی استاد