مداخلات درمانی در چرخه زوجین با خانواده همسر

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=34071
مداخلات درمانی در چرخه زوجین با خانواده همسر

مشخصات دوره

۰۲ مهر ۱۴۰۲
۰۹
۷ ساعت

معرفی دوره

مداخلات درمانی در چرخه زوجین با خانواده همسر

مدرس: دکتر منصوره السادات صادقی

شروع دوره : مهر 1402

سرفصل دوره:
ارزیابی رابطه، ارزیابی فردی و مفهوم پردازی رابطه زوجین
بررسی مدل چندگانه رابطه(رابطه زوجین، رابطه با خانواده خود و رابطه با خانواده همسر)
آموزش تکنیک های مناسب(افزایش صمیمیت و همدلی، مرزبندی و …)

با ارائه گواهی معتبر از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری

معرفی استاد

دکتر منصوره السادات صادقی ( روان شناس، متخصص خانواده و زوج درمانی، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی، از اساتید برتر و نمونه دانشگاهی )