مداخلات درمانی در خشونت همسران

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=34074
مداخلات درمانی در خشونت همسران

مشخصات دوره

۱۱ آبان ۱۴۰۲
۰۹
۱۲ ساعت

معرفی دوره

مداخلات درمانی در خشونت همسران

مدرس: دکتر منصوره السادات صادقی

سرفصل دوره:
مفهوم پردازی درمان در خشونت زناشویی
چالش های درمانگر در مواجهه با این زوجین
ارزیابی و مفهوم پردازی اولیه
مداخلات درمانی برای این زوجین
همراه با ایفای نقش و بحث های گروهی

با ارائه گواهی معتبر از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری

معرفی استاد

دکتر منصوره السادات صادقی ( روان شناس، متخصص خانواده و زوج درمانی، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی، از اساتید برتر و نمونه دانشگاهی )