مجبوریم یا مختار ( از منظر تئوری انتخاب )

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

کارگاهی دیگر از دکتر علی صاحبی (فوق دکترای روانشناسی از دانشگاه سیدنی – عضو هیئت علمی موسسه ویلیام گلسر ) /

زمان : ۲۷ دی ماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۰تا۱۲ /

برای رزرو نام و نام خانوادگی خود را به ای دی تلگرام زیر ارسال کنید /

@masterdigi

دکتر علی صاحبی

معرفی استاد