مادر آگاه، کودک شاد

مشخصات دوره

۰۹ اسفند ۱۴۰۰
۱۵
۲ ساعت
۱۰۰,۰۰۰ تومان

معرفی دوره

توانمندسازی و مهارت آموزی مادران و آموزش روشهای جدید تربیتی

معرفی استاد

خاطره جوادزاده ( کارشناس مشاوره و طرحواره درمانگر )