لایو با رتبه برتر کنکور ارشد روانشناسی

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=32602
لایو با رتبه برتر کنکور ارشد روانشناسی

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

۲۷ تیر ۱۴۰۱
۲۰
۱ ساعت

معرفی دوره

لایو پرسش و پاسخ با رتبه برتر خانم پگاه اسماعیل زاده ، رتبه 2 سهمیه و 4 کشوری کنکور ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت – این لایو توسط موسسه یک بالینگر برگزار میشود که در سال های اخیر ده ها رتبه ی زیر 100 و زیر 10 کنکور روانشناسی را داشته است .

معرفی استاد

پگاه اسماعیل زاده ( رتبه 2 سهمیه و 4 کشوری کنکور ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت )