كارگاه روانشناسی يك روزه فنون مصاحبه بالينى / تهران

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24046
كارگاه روانشناسی يك روزه فنون مصاحبه بالينى / تهران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس : آقای دکترمحمدحاتمی /

تاريخ برگزارى:  پنج شنبه٦ اردیبهشت97 ، ازساعت٩صبح الى16 /

تلفن:٠٩١٢٥٢٧٧١٥٦- ٠٢١٨٨٧٩٢٨٢٣ /

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد