كارگاه روانشناسی يك روز بيش فعالي و درمان آن (یزد )

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23907
كارگاه روانشناسی يك روز بيش فعالي و درمان آن (یزد )

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

آموزش مهارت هاي كنترل خشم در كودكان /

تاريخ برگزاري ٢٩ بهمن ماه١٣٩٦/

مدرس دكتر الهام ده يادگاري /

تلفن ثبت نام : 09132578414 /

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد