كارگاه روانشناسی يك روزه اختلالات يادگيري و درمان آن / یزد

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23964
كارگاه روانشناسی يك روزه اختلالات يادگيري و درمان آن / یزد

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

تاريخ برگزاري :١٣ اسفندماه١٣٩٦ /

مدرس : دكتر الهام ده يادگاري/

تماس جهت هماهنگي:09132578414/

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد