كارگاه روانشناسی يك روزه اختلالات يادگيري و درمان آن / یزد

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

تاريخ برگزاري :١٣ اسفندماه١٣٩٦ /

مدرس : دكتر الهام ده يادگاري/

تماس جهت هماهنگي:۰۹۱۳۲۵۷۸۴۱۴/

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد