كارگاه روانشناسی رهايى از تله هاى صميميت / اصفهان

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23924
كارگاه روانشناسی رهايى از تله هاى صميميت / اصفهان

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

كلينيك روانشناختى توحيد برگزار می کند :
تاریخ برگزاری : چهارشنبه 5 بهمن/

مدرس: دكتر شيما مشايخى/

رزرو ارسال كلمه “تله” همراه با “رشته و مقطع تحصيلي” به شماره 10002527 /
هزینه : 150 هزار تومان /

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد