كارگاه روانشناسی رهايى از تله هاى صميميت / اصفهان

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

كلينيك روانشناختى توحيد برگزار می کند :
تاریخ برگزاری : چهارشنبه ۵ بهمن/

مدرس: دكتر شيما مشايخى/

رزرو ارسال كلمه “تله” همراه با “رشته و مقطع تحصيلي” به شماره ۱۰۰۰۲۵۲۷ /
هزینه : ۱۵۰ هزار تومان /

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد