كارگاه روانشناسی جامع اختلالات شخصيت بر اساس DSM_5 / اصفهان

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس: دكتر محسن خانباني /

زمان برگزاری : ۱۱ اسفند ۹۶ /

تخفيف ويژه دانشجويان و اعضاي انجمن علمي/

تلفن ثبت نام :۰۳۱۳۲۲۷۹۰۷۹ – ۰۹۳۰۲۷۰۸۵۴۶ /

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد