كارگاه روانشناسی تفسیر نقاشی کودک

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24025
كارگاه روانشناسی تفسیر نقاشی کودک

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

زمان برگزاری: شنبه ١ ارديبهشت/

ساعت : ١٣-١٩/

با ارائه گواهى معتبر/

ثبت نام : 09302996861 /

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد