كارگاه روانشناسی تربیت درمانگر (کرج )

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس:دكتر مهدي شاه نظري/
( روانشناس و عضو هيئت علمي دانشگاه)

کلینیک روانشناسي و مشاوره آرامش/

طول دوره : ۱۵۰ ساعت /

تلفن ثبت نام : ۰۲۶۳۲۲۶۰۷۱۳ -۰۹۳۸۸۸۱۴۱۶۰ /

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد