كارگاه روانشناسی تربیت درمانگر (کرج )

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23917
كارگاه روانشناسی تربیت درمانگر (کرج )

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس:دكتر مهدي شاه نظري/
( روانشناس و عضو هيئت علمي دانشگاه)

کلینیک روانشناسي و مشاوره آرامش/

طول دوره : 150 ساعت /

تلفن ثبت نام : 02632260713 -09388814160 /

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد