كارگاه روانشناسي تحليل فيلم

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=31499
كارگاه روانشناسي تحليل فيلم

مشخصات دوره

۱۳ اسفند ۱۴۰۰
۱۰
جردن يزدان پناه پلاك ٧٥

معرفی دوره

در اين كارگاه در كنار شركت كننده ها پس ازتماشاي فيلم به نقد و برسي فيلم از ديد روانشناسي ميپردازيم

معرفی استاد

ريحانه عابدنيا ( منتقد و روانشناس )