كارگاه روانشناسی درمانگري هاي نوين در اعتياد / کرج

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23926
كارگاه روانشناسی درمانگري هاي نوين در اعتياد  / کرج

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس: دکتر بیوک تاجری /

تاریخ برگزاری : 11 اسفند 96 /

ساعت برگزاری : 9 الی 17 /

با گواهي معتبر /

تلفن ثبت نام : 09147073270/

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد