كارگاه روانشناسی درمانگري هاي نوين در اعتياد / کرج

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس: دکتر بیوک تاجری /

تاریخ برگزاری : ۱۱ اسفند ۹۶ /

ساعت برگزاری : ۹ الی ۱۷ /

با گواهي معتبر /

تلفن ثبت نام : ۰۹۱۴۷۰۷۳۲۷۰/

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد