كارگاه تست هوش وكسلر(هوش، استعداديابى و اختلالات بالينى)

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

زمان : جمعه ۱ دی ۱۳۹۶ / مدت دوره : ۸ ساعت
تلفن ثبت نام :۰۳۱۳۶۲۵۵۱۴۱ – ۰۹۱۳۴۷۳۱۶۲۷

محل برگزاری: اصفهان
مدرس : دكتر مسعود كيانى

همراه با مدرك معتبر

جمعه١ دى
رزروارسال عدد٨به ١٠٠٠٢٥٢٧

www.tohidcc.ir

وکسلر

وکسلر

معرفی استاد