كارگاه تخصصی ۲ روزه زوج درمانی (مداخله طلاق )

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23814
كارگاه تخصصی ۲ روزه زوج درمانی (مداخله طلاق )

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

دانشگاه پيام نورباهمكاري موسسه آرمان برگزار می کند :
مدرس:دکترمحبوبه مرادي /
مدرك ازدانشگاه پيام نور/
مهلت ثبت نام:تا١٠بهمن/
تلفن ثبت نام :  02188905165/

www.armanportal.com

زوج درمانی

معرفی استاد