كارگاه ۲ روزه تاب آوری

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مرکز مشاوره نگرش با همكاري خانه تاب آوری برگزار می کند :

مدرس: محمدرضا مقدسی /

زمان برگزاری : ۲۶ و ۲۷ بهمن ۹۶ /

تلفن  رزرو : ۰۹۳۳۱۳۹۱۸۵۱ /

تاب آوری

معرفی استاد