كارگاه آموزشی بازی درمانی ویژه اختلالات یادگیری / تهران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس : دكتر اصغری نكاح /

تاریخ برگزاری : پنجشنبه جمعه23و24 فروردین /
محل برگزاری : تهران ، مرکز مشاوره هنر زندگی /
تلفن : 22778580- 09122959308/

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد