كارگاه آموزشی بازی درمانی ویژه اختلالات یادگیری / تهران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس : دكتر اصغری نكاح /

تاریخ برگزاری : پنجشنبه جمعه۲۳و۲۴ فروردین /
محل برگزاری : تهران ، مرکز مشاوره هنر زندگی /
تلفن : ۲۲۷۷۸۵۸۰- ۰۹۱۲۲۹۵۹۳۰۸/

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد