فهرست جدیدترین دوره های آموزشی آنلاین

مشخصات دوره

۰۱ تیر ۱۴۰۱
۰۹
۱۰۰ ساعت
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان

معرفی دوره

معرفی استاد

دکتر یعقوب شفیعی فرد ( )