فهرست جدیدترین دوره های آموزشی آنلاین

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=32522
فهرست جدیدترین دوره های آموزشی آنلاین

مشخصات دوره

۰۱ تیر ۱۴۰۱
۰۹
۱۰۰ ساعت
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان

معرفی دوره

معرفی استاد

دکتر یعقوب شفیعی فرد ( )