فرزند پروری با کفایت در ایام کرونا

فرزند پروری با کفایت در ایام کرونا

مشخصات دوره

۰۲ آبان ۱۴۰۰
۱۲
۹ ساعت

معرفی دوره

کادگاه فرزند پروری با کفایت در ایام کرونا با تدریس خانم سارا لارجانی دانشجوی دکتری روان شناسی آبان ۱۴۰۰ یکشنبه ها ساعت ۱۲ الی ۱۵ جهت رزرو ۰۲۱۲۲۲۲۳۴۶۹ ۰۹۲۱۰۷۷۴۹۶۹