فرزندپروری مبتنی بر مدیریت رفتار والدین و طرحواره

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=32745
فرزندپروری مبتنی بر مدیریت رفتار والدین و طرحواره

مشخصات دوره

۱۲ مرداد ۱۴۰۱
۱۶
۱۵ ساعت

معرفی دوره

در این کارگاه، علاوه بر فرزندپروری مبتنی بر مدیریت والدین که بر نحوه افزایش و کاهش رفتارهای مطلوب و نامطلوب کودک متمرکز است، فرزندپروری مبتنی بر طرحواره که بر نحوه پیشگیری از شکل گیری طرحواره ها در کودکان تأکید دارد، نیز آموزش داده خواهد شد تا مخاطب، درک دقیق و چهارچوب مندی از نحوه پیشگیری از مشکلات کودکان و همچنین نحوه مدیریت آنها داشته باشد.

معرفی استاد

کریم گل محمدی ( )