فراروانشناسی فروید

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=31975
فراروانشناسی فروید

مشخصات دوره

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
۰۸
۱۲ ساعت
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

معرفی دوره

۸ جلسه به صورت یک هفته درمیان
سه شنبه ها ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۲

معرفی استاد

دکتر خوزه لوئیس والس ( روانکاو انجمن روانکاوی و مؤلف دیکشنری فروید )